Brottsprovokation. Mot folköl. Känns tveksamt.

Jag har i många inlägg argumenterat för att polisen under strikt reglering och med domstolskontroll skall kunna vidta vissa provokativa åtgärder för att klara upp grova brott.

Regeringen vill dock gå fram med provoktion mot folkölsförsäljning först. Vapen? Heroin? Stöldgods? Sexslavar? Är inte detta trots allt grövre brott?

Engagemanget mot ungas supande är viktigt. Men fokus bör nog trots allt läggas på den omfattande illegala och cyniska försäljningen av privatimporterad alkohol.

Nedan texten i departemensskrivelsen om "kontrollköp". Proportion eller ormilig provokation? Bedöm själv.


Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Ds 2012:11
3 april 2012
Socialdepartementet

I denna departementsskrivelse (Ds) ges förslag om införande av nya bestämmelser om kontrollköp vid tillsyn av detaljhandel med folköl och tobak samt försäljning av receptfria läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek. Kontrollköp innebär att tillsynsmyndigheten genomför ett för näringsidkaren dolt köp i syfte att kontrollera om näringsidkaren, dennes företrädare eller personal vid försäljningen förvissar sig om kundens ålder, till exempel genom legitimationskontroll. Ett sådant köp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Tillsynsmyndigheten ska snarast efter ett genomfört köp underrätta näringsidkaren om detta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018