Behåll de lokala tingsrätterna

Domstolsverken föreslår att minska antalet tingsrätteter med fyra stycken fram till 2012. Det innebär att antalet tingsrätter sedan 1999 till i år minskat från 96 till 48 stycken. Anledningen till minskningen är enligt domstolsverket att öka kvaliteten och rättsäkerheten genom att möjliggöra specialisering och kompetensutveckling i och med att tingsrätterna blir större. Enligt domstolsverket handlar det på inga sätt om en budgetfråga.

Jag delar naturligtvis domstolsverkets mening att det är positivt om kvaliteten i tingsrätterna ökar. Kvalitetsjämförelser brukar dock visa att de mindre och medelstora tingsrätterna inte sällan kan hålla en högre kvalitet än andra större tingsrätter. Rekryteringsproblem till domstolarna är ett generellt problem som måste lösas på andra sätt än nedläggningar.

Dessutom måste tingsrätterna finnas nära medborgarna rent fysiskt, rättsäkerheten tryggas inte genom att försvåra för människor att delta i rättegångar. Regeringen har satt ned foten och tydligt uttryckt att alla tingsrätter i Norrland ska vara kvar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018