måndag 21 februari 2011

Kommentar till artikeln ”Nu rämnar politikerväldet”

Magasinet Neo publicerade i nr. 6 2010 en artikel av Mårten Schultz med titeln ”Nu rämnar politikerväldet”. Mitt genmäle till artikeln finns att läsa på Magasinet Neos hemsida.

Inga kommentarer: