Sänkt straffmyndighetsålder kan hjälpa fler unga

Den danska regeringen förbereder en sänkning av straffmyndighetsåldern. Arbetet bär en tydlig socialprägel. Målet är att färre barn skall fastna i en kriminalitet de sedan har svårt att ta sig ur. Små olyckor ska inte få bli stora katastrofer. Detta arbete är intressant att följa. Straffmyndighetsålder har debatterats sedan slutet av 1800-talet och fastställdes till femton år vid förra sekelskiftet.

Folkpartiet driver på mot samma mål som den danska regeringen. Tidiga och tydlig insatser kan minska kriminaliteten bland unga. Fler slipper förstöra sina egna och andras liv. Färre kommer utnyttjas av äldre mer garvade kriminella. Fler utsatta barn kan få sin barndom fylld med annat innehåll än brott, droger och våld.

I Folkpartiet liberalernas Sverige utreds brott också av den som är under femton år, ansvar kan oftare klarläggas i domstol och det skapas nya möjligheter till tvångsmedel inom socialtjänsten för de barn som begår brott. Ingen under 15 år ska få lämnas i sticket om föräldrarna inte klarar av sitt föräldraansvar. Det är vårt löfte till svenska folket inför kommande år.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018