Progressivitet

Det finns tyvärr människor som gång på gång begår ny brott. Livstilskriminella eller yrkeskriminella brukar vara ett epitet för de som inte på något sett kan påverkas av behandling, utbildning eller vård. Det kan handla om drogfyllerister som ertappas fulla eller drogade bakom ratten hundratals gånger. Men de får korta straff trots massor av andra gärningar i kombination. I Sverige döms man för varje brott för sig och återupprepad brottslighet ger in praktiken sällan särskilt längre straff. Det tycker jag är fel. Om man hållit på med allvarlig brottslighet i låt säga 25 års tid - och kanske skadat och förstört livet för många människor - så är det dags för en lång tids inlåsning. Inte minst för att ge rehabliliteringstanken en riktig chans - jojoåkande in och ut ur fängelset verkar ju inte hjälpt.

Därför är det bra att vi nu står i begrepp att driva igenom i Riksdagen att upprepad brottslighet ska vägas samman och ge längre strafftid. Det är moraliskt riktigt. Man måste komma ihåg att de här brottslingarna åsamkar samhället många mänskliga kostnader. Det blir förvisso dyrt i kriminalvårdsbudgeten, men priset att ha dessa personer ute är också omfattande. Äntligen kan vi få denna lagstiftning på plats!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018