E-cigaretten bör leda till skatt på nikotin

E-cigaretten innebär rökning där man tagit bort själva inhaleringen av brända tobaksblad. Forskningen är ännu så länge i mycket tidigt skede och det är omöjligt att förutsäga de långsiktiga hälsoeffekterna av denna nya produkt. Däremot sätter den tobaksbeskattningen i blixtbelysning.
Den traditionella tobakspolitiken har präglats av den politiska viljan att belägga cigaretter, tuggtobak och snus med olika punktskatter för att stimulera brukarna att helt sluta eller tillfälligt avstå att konsumera nikotin, dock kan konstateras att det sällan har varit nikotinet i sig som har varit föremål för dessa folkhälsopolitiska bedömningar utan främst formerna för hur nikotinet brukas.
Givet de olika nivåer av beskattning på olika tobaksprodukter som gäller idag förefaller det uppenbart att det är råvaran – tobaksplantan – som är den avgörande faktorn för huruvida en produkt bör beläggas med punktskatt eller ej. Punktskatten på tobak är en betydande intäktskälla för statens finanser – men dagens modell är ett trubbigt instrument.
En mer konsekvent beskattningsprincip är att utgå från att samtliga produkter som innehåller nikotin ska beläggas med punktskatter. Då täcks även e-cigaretten in. Den kan fortsatt vara differentierad utifrån ett vetenskapligt ställningstagande till produktens hälsorisker, för att undvika att cigaretterna får en lägre punktskatt än idag.
Det är hög tid att se över tobaksbeskattningen. Om ett par år kan utvecklingen sprungit förbi oss och tobaksbeskattningen havererat.
Om detta skrev jag och Barbro Westerholm en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan.
 
Läs artikeln här:
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism