Situationen i Ungern oroar.


Skriver om situationen i Ungern i Gotlands tidningar, tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och partikollegan Sven-Erik Lindström.Intoleransen jäser på många håll i Europa. Främlingsfientliga partier växer sig allt starkare. I flera av Europas länder utsätts romer för systematisk diskriminering och våld. Judiska hem attackeras och muslimska kvinnor trakasseras på gatan.
Denna utveckling är mycket oroande. De regeringar som bryr sig om Europas framtid måste slå vakt om unionens grundläggande värden samt respektera och skydda mänskliga rättigheter. I Ungern riskerar nu nya grundlagsändringar att urholka religionsfriheten, organisationsfriheten, pressfriheten, rätten till fri rörlighet och det oberoende rättsväsendet. Europa är vid ett vägskäl. För att ett land ska bli medlem i EU ställs tydliga krav på respekt för de mänskliga rättigheterna. Men när man väl beviljats medlemskap sker ingen granskning av hur dessa rättigheter efterlevs eftersom unionen i dag helt saknar effektiva verktyg.
 
För Folkpartiet är det självklart att respekten för EU:s grundläggande värderingar ska bestå även när ett land blivit medlem. EU måste kunna agera snabbt och effektivt när en medlemsstat inte uppfyller sina åtaganden gällande mänskliga rättigheter. Folkpartiet vill därför att EU-kommissionen snarast presenterar ett förslag för att få till stånd en effektiv granskning för att syna hur EU:s medlemsstater lever upp till dessa. Vi tror att denna granskning måste kopplas till tydliga sanktionsmöjligheter. Systematiska brott mot EU:s grundläggande värden måste få konsekvenser. Frysning och indragning av EU-stöd skulle kunna vara alternativa sanktioner. Om förbättring inte sker bör även indragning av rösträtten i EU:s ministerråd övervägas.
 
Alla är överens om att ledarskap krävs för att skapa disciplin i EU-ländernas ekonomier. Lika viktigt är ledarskapet för att öka medlemsländernas respekt för mänskliga rättigheter. När flera av Europas länder misskötte sina ekonomier så lyckades EU på mindre än ett år ta fram ett regelverk med möjlighet att besluta om sanktioner för de länder som inte tog ansvar för sin ekonomi. Ett motsvarande regelverk som slår vakt om EU:s grundläggande värden borde vara en självklarhet i en union vars fundament är att värna frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.


Birgitta Ohlsson (FP)
EU-minister

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot och gruppledare

Sven-Erik Lindström (FP)
Folkpartiets EU-ambassadör på Gotland 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism