Frågorna efter terrordådet i Norge

Vansinnet som i överlagt raseri slog till och dödade människor i Norge den 22 juli 2011 har lämnat spår för evigt. Mängder av frågor kvarstår. Sorgen likaså. Jag har fått många frågor om hur detta påverkar Sverige. Här kommer svar på fyra frågor jag fick nyligen.

Hur förändras er politik av dåden i Norge?

- Vår syn på hårdhandskar mot extremister förändras inte. Inte heller att det bästa är att förebygga galenskaper. Utbildning och kamp mot utanförskap är alltid viktigt.

Hur tror du andra partiers politik påverkas?

- Vet inte. Några kanske förändrar sitt tonläge.

Kan du nämna en konkret politisk reform/åtgärd som kan minska högerextremism – och en som skulle öka den?

- All extremism kan motverkas bättre bland unga genom ett starkare samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Extremister göder varandra. Vänster till höger, religiösa i alla riktningar. Därför krävs helhetsgrepp. Folkpartiet och regeringen har redovisat en agenda för detta.

Bör några lagmässiga och/eller polisiära förändringar göras i Sverige för att förhindra liknande händelser här, och isåfall vilka?

- Våra egna vapenlagar bör ses över. Straffsatser för olaga innehav likaså. Planering av massmord måste i framtiden kunna förhindras bl a genom tydligare reglering av tillåtna provokativa åtgärder. Svensk polis är väl medveten om hoten mot vårt samhälle. Det är även viktigt med ett starkare samarbete mellan polis, socialtjänst och skolan. Signalerna kan ofta finnas om att extremisten också har blivit våldsbenägen, men de kan var svåra att tyda.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018