Lagring av trafikdata och bötesbrott

Det finns en del missförstånd om det EU-direktiv vi ska debattera och rösta om i Riksdagen på onsdag. Inte minst för vilken typ brott som de - under sex månader sparade uppgfterna - kan begäras ut.

Direktivets lagringskrav omfattar både trafik- och abonnemangsupp­gifter. De senare avser s.k. kataloguppgifter (namn på abonnent, adress etc.) samt ip-adresser. Trafikuppgifter kan, såväl enligt gällande regler som enligt föreslagna tillgångsregler, fås ut enbart då misstanke finns
om allvarlig brottslighet. Och media har kopplat ihop datalagringsdirektivet med bekämpande av allvarlig brottslighet.

Abonnemangsuppgifter får däremot redan idag lämnas ut vid misstanke om brott av mindre allvarlig art än vad som gäller för trafikuppgifter (en­dast krav på fängelsenivå). Skälet är att
abonnemangsuppgifter anses vara mindre känsliga. Nuvarande reglering ansågs av
Trafikuppgiftsutredning­en vara i linje med direktivet. Bl.a. framhölls att direktivet överlåter åt medlemsstaterna att själva avgöra för vilka brott uppgifterna ska få an­vändas. Och utgångspunkten har varit att inte försämra möjligheterna att få ut uppgifter i förhållande till vad som redan gäller.

I Polismetodutred­ningen har man därutöver konstaterat att kravet på fängelsenivå för poli­sens tillgång till abonnemangsuppgifter har inneburit en svårighet att utreda vissa brott, t.ex. grooming. Det har därför föreslagits att abonne­mangsuppgifter ska kunna begäras ut även för bötesbrott.

Kommentarer

LeoG sa…
Du tramsar och fabulerar som du alltid gör när det gäller integritetsfrågor.

Har du några bevis på att DLD faktiskt haft en avgörande betydelse vid bekämpning av grov brottslighet?

Inte ens EU-kommissionär Malmström har det. Hon är så desperat att hon nu vädjar till de länder som infört DLD att hjälpa henne med lite hittepå och ljug om hur "vasst" verktyg det verkligen är i förhållande till den enorma våldtäkten det innebär av folks privatliv.

Massövervakning av EU:s medborgare, som DLD faktiskt innebär, är betydligt värre än att öppna folks post eftersom det går att automatisera "hackandet" av folks mailboxar.

Och den här dyngan om att det är groomingen ni vill åt är det ingen som går på. Det är dessutom så otroligt lågt att dra till med pedofil-argumentet för att lura folk att tro att det faktiskt kan vara till nytta.

Grovt kriminella, vare sig de är terrorister eller pedofiler, kommunicerar inte öppet på Internet. Man kommer inte åt dem med hjälp av DLD. De kör krypterat hela vägen.
Juristen sa…
Lysande; Ni försökte sälja in DLD genom påståenden om att det behövdes för att bekämpa grov kriminalitet. Men redan före införandet har ändamålsglidningen kommit, nu ska DLD användas även för bötesbrott.

Allt denna övervakning av varje medborgare helt utan koppling till någon misstanke och helt utan bevis för att DLD alls har någon effekt för brottsbekämpningen. Du deltog i dagens Studio Ett och borde i vart fall därför känna till att bevisen helt saknas. Ändå vill du övervaka min drygt 70 åriga mors samtal med hennes läkare och hennes e-postkommunikation med vänner och bekanta. Vad är ditt syfte som politiker att på detta sätt kartlägga helt oskyldiga medborgares liv, åsikter och kontakter. Jag kan bara komma på ett syfte och det stavas MAKTFULLKOMLIGHET.
Juristen sa…
Ett dygn har gått sedan jag skrev en kommentar till ditt inlägg. Fortfarande inte upplagt. Är det månne så att du tillämpar censur?
Jag tar direkt avstånd från EU:s datalagringsdirektiv som kommer upp för omröstning idag onsdag 21 mars i riksdagen.

Min första tes till varför jag tar denna ståndpunkt är mycket enkel. Internet skapades för att information ska vara tillför folket över alla gränser. Alltså oberoende av vilken regim som är satt att övervaka gränserna. Det gäller e-post, hemsidesbesök, sms, fax, kort sagt all kommunikation som den moderna människan använder sig av idag. Misstaget många gör är att tro på ett slut på piratkopierandet och annan brottslighet, men det är ett missförstånd. Det betyder bara att den ljus skygga verksamheten går under jorden eller att fler gör som Teliasonera och flyttar sina servrar till Finland eftersom det är en fristad i denna bemärkelse. Piratebay kommer att låta gps-styrda drönare, små obemannade flygfarkoster, stationera sig ett par kilometer upp i luften över internationellt vatten. Det enda sättet att stoppa dessa vore att skjuta ner dem, vilket i sig är en krigshandling. Uppfinningsrikedomen är enorm när det gäller att komma undan kränkande internet lagar. Frågan är om vi i framtiden kommer att ha kvar företag som arbetar med egna servrar i Sverige och i så fall vilka skall då ansvara för de servrar som då inte finns i Sverige. Vill vi i Sverige vara ett land med bibehållen integritet eller ska vi falla till föga för trycket.
Min andra tes är den mest allvarliga. Denna kamp för integritet och uttrycksfrihet skulle inte Piratpartiet ha vunnit på om inte vi hade gjort vårat jobb.
Vårt parti som ska ha värnat om yttrandefriheten ända sedan Chydenius tidevarv skulle ha stått på barrikaderna tillsammans med Rick Falkvinge. Det hade krävt mod och insikt, men framförallt hade det tagit oss ur småpartiträsket.
Johan L Nopp
Den 13:e folkpartisten
Unknown sa…
Hej, jag heter Johan Nopp och jag är den 13:e folkpartisten. Det här är vad jag arbetar med:
Datalagringsdirektivet (nej tack)
Jag tar direkt avstånd från EU:s datalagringsdirektiv som kommer upp för omröstning idag onsdag 21 mars i riksdagen.

Min första tes till varför jag tar denna ståndpunkt är mycket enkel. Internet skapades för att information ska vara tillför folket över alla gränser. Alltså oberoende av vilken regim som är satt att övervaka gränserna. Det gäller e-post, hemsidesbesök, sms, fax, kort sagt all kommunikation som den moderna människan använder sig av idag. Misstaget många gör är att tro på ett slut på piratkopierandet och annan brottslighet, men det är ett missförstånd. Det betyder bara att den ljus skygga verksamheten går under jorden eller att fler gör som Teliasonera och flyttar sina servrar till Finland eftersom det är en fristad i denna bemärkelse. Piratebay kommer att låta gps-styrda drönare, små obemannade flygfarkoster, stationera sig ett par kilometer upp i luften över internationellt vatten. Det enda sättet att stoppa dessa vore att skjuta ner dem, vilket i sig är en krigshandling. Uppfinningsrikedomen är enorm när det gäller att komma undan kränkande internet lagar. Frågan är om vi i framtiden kommer att ha kvar företag som arbetar med egna servrar i Sverige och i så fall vilka skall då ansvara för de servrar som då inte finns i Sverige. Vill vi i Sverige vara ett land med bibehållen integritet eller ska vi falla till föga för trycket.

Min andra tes är den mest allvarliga. Denna kamp för integritet och uttrycksfrihet skulle inte Piratpartiet ha vunnit på om inte vi hade gjort vårat jobb.

Vårt parti som ska ha värnat om yttrandefriheten ända sedan Chydenius tidevarv skulle ha stått på barrikaderna tillsammans med Rick Falkvinge. Det hade krävt mod och insikt, men framförallt hade det tagit oss ur småpartiträsket.
Bo Bengtsson sa…
Hoppas du kan genomföra brevöppning hos postkontoren. Barnporr kräver ju kraftfulla motåtgärder eller hur.
Lila kuvert är inte tillfyllest.
Mer kontroll av befolkningen, nu snarast.
Mvh Bo Bengtsson( rent mjöl i pååsen)
Unknown sa…
Med andra ord!
Vi gör dig till misstänk redan innan du har begått något brott. Det blir enklare så.

När ska du publicera mina tidigare inlägg?
Eller faller de under ett annat direktiv.......

Johan L Nopp

Populära inlägg i den här bloggen

Stolpskott av Lagrådet om drogtester av barn

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval