Inlägg

Stärk brottsoffren!

  Denna artikel publicerades i NA den 13 januari 2022. Liberalerna står på de utsattas sida   Ledaren i Nerikes Allehanda (NA) frågar sig 3 januari vad Liberalerna håller på med? Jo vi balanserar integritet och öppenhet i kampen mot den grova brottsligheten. Vi står på de mest utsattas sida när vi letar lösningar på den grova brottslighetens framfart. Det gäller de brottsoffer och andra bevispersoner (ofta vittnen) som förutom att varit utsatt för – eller bevittnat brott – även hotas till tystnad med hot om våld eller faktisk död.   Den svenska rättsstaten är sedan flera år satt under stor press. Mördandet och skjutande har blivit en lika tragisk som vidrig vardag. Den grova brottsligheten äter sig in allt djupare in i våra välfärdssystem, i företag och är i grunden systemhotande mot vår demokrati som vi känner den. Våldet mot barn och kvinnor fortsätter att förstöra och begränsa livschanser. Liberalerna har lagt fram mängder av förslag, en del har genomförts, för att såväl lån

Vägar till ett tryggare samhälle

Igår överlämnade Trygghetsberedningen sitt första delbetänkande.  Vägar till ett tryggare samhälle.  Kommittén har genomfört en övergripande analys av de kriminalpolitiska utmaningar som samhället står inför. Syftet med kommitténs förslag är att stärka samhällets förmåga att ge stöd och skydd åt brottsoffer. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/delbetankandet-vagar-till-ett-tryggare-samhalle-har-overlamnats/ Liberalerna tillfogade ett särskilt yttrande till detta.  Utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Allmänhetens känsla av otrygghet ökar och den grova organiserade brottsligheten eskalerar. Den senaste tiden har Sverige slagit flera oroväckande rekord när det gäller skjutningar, sprängningar och sexualbrott. Det har kommit uppseendeväckande rapporter om att Sverige ligger i topp i Europa när det gäller antalet dödsskjutningar per miljon invånare. Nyligen har det också framlagts rapportering om att den sedan tidigare kända  överrepresentationen av personer med utlän

Rättsstaten är det svenskaste vi har

Bild
Jag skrev en kort artikel i Nerikes Allehanda i måndags om några av de svåra utmaningar vi har för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige.  Rättsstaten är det svenskaste vi har Tobias Andersson (SD) rasar i NA över brottsutvecklingen. Vad gäller grova brott, gängbrottsligheten och storskaliga välfärdsbrott är det lätt att hålla med. Men han missar att brottsligheten på många områden minskat. Unga människor idag är generellt sett avsevärt mindre kriminella än när Andersson själv gick i grundskolan. I sak förtjänar dock hans artikel några kommentarer.   Liberalerna arbetar för att alla dömda ska avtjäna sina straff i sina hemländer och svenska medborgare ska i regel avtjäna sina straff i Sverige.  Det finns inget hinder att vi hyr anstaltsplatser utomlands för icke svenska medborgare, men allt talar för att det kostar mer på sikt än att vi bygger ut moderna och kostnadseffektiva svenska anstalter.   Anonyma vittnen är fullt tänkbart men används sällan i de länder möjli

Särskild debatt om ordningsläget i svensk skola.

Bild
  Lärarförbundet har nyligen släppt en ny och omfattande rapport om lärares utsatthet för hot och våld i skolväsendet. Rapportens titel är ”Håll käften kärring” – och det är dessvärre en mycket talande titel för vad som framkommer i de nya undersökningarna de låtit göra.    Trots att den svenska skolan är en av våra i särklass viktigaste institutioner i samhället har regeringen inte agerat tillräckligt för att stärka varken elevernas eller lärarnas trygghet och möjlighet att skapa studiero. Den nya rapporten visar att det inte bara handlar om att det är lite stökigt på vissa lektioner – tvärtom visar den att hela varannan lärare har utsatts för fysiskt våld av elever.   Det är inte konstigt att det är svårt att rekrytera nya eller behålla erfarna lärare i ett skolsystem där alla gränser för vad lärare förväntas utsätta sig för har passerats med råge. Hela 72 procent av lärarna säger att de utsatts för verbalt våld minst en gång de senaste åren av en elev. Och som om inte det vo

Coronakoll i Riksdagen

  Mig veterligen har alla mina kollegor och medarbetare vaccinerat sig, sen har ju vi inte kollat i människors journaler såklart Frågan har aldrig diskuterats på något annat sätt än att det skulle vara helt självklart att alla vi lagstiftare i Liberalerna vaccinerat oss.   Vi har så långt inte haft avgörande smittspridning kopplad till Riksdagen. Vi öppnar nu upp med försiktighet och med vissa fortsatt restriktioner. Detta har vi nogsamt diskuterat i gruppledarkretsen. Även C.    Nej. Går inte att kräva vaccinpass på ledamöter. Det går faktiskt inte ens att kräva att ledamöter röstar med sina partier. Självklart ska alla som kan vaccinera sig. Allt annat är extremt osolidariskt.    Centerpartiet verkar ju nyss vara emot krav på att medarbetare i t e x äldreomsorgen som möter utsatta människor ska vara vaccinerade - så jag förstår inte hur min gruppledarkollega i C nu plötsligt vill lägga ut detta på partierna i Riksdagen att kontrollera. Ska jag fråga mina kollegor om andra

Krafttag mot cyniska äldrebrott

Bild

Vården måste vara trygg för medarbetarna

Bild
Författare: Liberalerna Johan Pehrson rättspolitisk talesperson Lina Nordquist socialpolitisk talesperson Hasse Backman regionråd i opposition Gävleborg Det är oacceptabelt att hota de som tröstar, vårdar och räddar liv. Kunniga medmänniskor måste våga hjälpa oss, vilka vi än är, skriver Liberalerna . Sjukvården är inte alltid fredlig. Patienter och anhöriga kan ha svårt att hantera starka känslor, aggression kan bli en del av svårt sjuka människors sjukdomsbild och när grovt kriminella får skador kan våldet följa med in i vården via vänner och fiender. Detta är inget nytt, men situationen är numera ohållbar. Problemen har ökat med hela 50 procent sedan 2010. Enligt Arbetsmiljöverket har nära på varannan sjuksköterska utsatts. En av fyra läkare drabbades på ett år, enligt Läkarförbundet. Avvikelserapporter från hela landet beskriver stryptag, sparkar, slag och spottloskor mot sjukvårdspersonal. Sjukhus har föreläsningar om hot och våld och trycker informationskort