Stolpskott av Lagrådet om drogtester av barn

Få saker kan förstöra livet så mycket som missbruk av narkotika. Det bästa sättet att minska narkotikans skadeverkningar är att avbryta ett missbruk så tidigt som möjligt. Jag arbetar därför för att även polisen ska kunna genomföra drogtester av unga personer - även under 15 år - som misstänks vara påverkade.

I ett aktuellt lagstiftningsärende har Lagrådet avrått från detta. Lagrådets yttrande är ett sammelsurium i politisk argumentation/retorik och bidrar knappast till något annat än att alla vi som menar att Sverige egentligen borde ha en författningsdomstol tappar i argument. Det framstår som om Lagrådet helst av allt skulle vilja avkriminalisera eget bruk. Jag känner inte till dessa aktuella domares historia, men det vore intressant att gräva i hur de agerade på 70- och 80-talet när detta debatterades och vi senare kriminaliserade eget bruk av narkotika.

Det känns världsfrånvänt att ett drogtest av en svensk polis på en misstänkt drogad 14-åring är en för grov kränkning av integriteten jämfört med frihetsvärdet i att avbryta något som de facto är livsförstörande, ja livshotande. På barn - om hos någon - är väl just skyddsvärdet särskilt tungt.

Följande skriver Lagrådet:
"En grund­läggande princip i svensk straffrätt är nämligen att handlingar som är till skada endast för gärningsmannen själv inte bör bestraffas. Som exempel kan nämnas att försök till självmord inte är straffbart."

"Ett barn under 15 år riskerar inte någon straffrättslig påföljd om det ertappas med att ha konsumerat narkotika, men av det anförda framgår att gärningens straffvärde är lågt. Mot denna bakgrund gäller det att väga på ena sidan det intrång i den person­liga integriteten som det innebär för barnet att tvingas urinera under övervakning och på andra sidan den fördel som barnet kan ha av att gå med i ett vårdprogram mot narkotikamissbruk."

Mer finns att läsa i exempelvis SvD.

Kommentarer

Jan Rejdnell sa…
Johan - du gör självmål!
Har du övergivit alla din grundläggande liberala principer? Barn är barn och det är vi föräldrar som ansvarar för våra barn. Vi hade en grundläggande liberal debatt under 60--70-och 80-talet där våra skolor skulle överta fostran av våra barn. Som förälder hade man inget att säga till om. I en slags överiver att jaga narkotika offrar du alla andra principer på altaret.
Hur många ungdomar tror du blir räddade genom hårdare tag från polisen? Finns ingen annan reflektion än att narkotikan skall utrotas genom hårdare tag från Polisen. Var finns din analys?
Till skillnad från många vet jag vad jag pratar om som förälder och nämndeman. Det är dags att diskutera andra insatser mot narkotika än hårdare straff och fler poliser!
Ett litet, men dock, steg mot det verkligt narkotikafria Sverige.

http://moderskeppet.blogspot.com/2007/04/en-dag-i-det-verkligt-narkotikafria.html
Anonym sa…
Stolpskott av stolpskott om lagrådets rekommendationer kring drogtester av barn.

Att ni folkpartister bara är pseudoliberaler är vida känt. Att du inte har någon aning om pragmatisk narkotikapolitik är uppenbart.

http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/04/portugals-avkriminalisering-av-droger-en-dundrande-succe
Anonym sa…
Johan, är du säker på att du är medlem i rätt parti? Jag hade för mig att Folkpartiet *LIBERALERNA* stod för en *LIBERAL* samhällssyn och inte en totalitär.

Du kanske ska kontakta Jimmie Åkesson och se om han är intresserad av dina tjänster istället för att belasta Folkpartiet LIBERALERNA med dina högst oliberala värderingar.
Anonym sa…
För att vara liberal känns det som du skriver tyvärr väldigt vilset... Se även Olssons Blogg (http://mikaelolsson.wordpress.com)
Bara några funderingar i all enkelhet, efter att ha sett att så många är kritiska till blogginläggets synpunkter:

gör det någon skillnad för er som i princip tycker att polisen inte skall kränka misstänkt drogade eller berusade (eller sjuka!) minderårigas integritet genom att ta med dem till läkaren för utredning, om föräldrarnas (eventuella) samtycke inhämtas först?

Tror ni att det i såfall gör någon skillnad - för föräldrarna - om anledningen till undersökningen är att det är förbjudet (och för vuxna förenat med påföljd) att bruka vissa substanser, eller bryr sig mammor och pappor i första hand om att barnen mår bra - inte om de är laglydiga eller inte?

Och för de unga själva? Vad - om något - är ett skäl för dem att avstå från alkohol och droger? Att man skulle bryta mot en lag mot drogbruk och riskera polisingripande, eller att man skulle svika sina föräldrars hopp om att de tar hand om sig på bästa sätt och inte utsätter sig för risker?

Vad är den praktiska skillnaden mellan att polisen beordrar drogtest på en ung person som i en viss situation (kort- eller långsiktigt) tycks vara en fara för sig själv eller andra, eller att en socialarbetare en kväll på stan kör en akut berusad ungdom till en vårdinrättning för tillnyktring och utredning?

(Jag känner till förstås till debatten om att drogtesterna kanske används som ett maktmedel av polisen för att kontrollera och skrämma även i fall där droganvändning inte är den egentliga anledningen till ingripandet.)
Unknown sa…
Vad gjorde du egentligen på juristutbildningen? För de mest grundläggande verkar du inte ha tagit till dig. Eller tillhörde du det där pragmatiska gänget? De som tyckte principer var trams, eftersom man inte kunde läsa dem i en paragraf. Du var förmodligen duktigt på att läsa in stora textmängder och återge dem, värdelösa på att faktiskt förstå och reflektera över dem.

//Jonas
Att upptäcka och stoppa att barn far illa handlar är viktigt. Detta inbegriper att stoppa missbruk av droger. Att en fjortonåring drogar sig är ett rop på hjälp. Det betyder inte att den unge omedelbart vill ha hjälp. Kraften i förnekelsen att drogandet är ett problem kan vara enorm - också hos unga.

Det görs idag hundratals viktiga och förebyggande insatser från föräldrar, skola, socialtjänst och polis redan idag. Dessa skall fortsätta. Bara drogtester är såklart en tokig politik. Men vem har sagt det?

Allt för att stödja ungdomar att inte hamna i missbruk.

FÖr en liberal är omsorgen om barnets hälsa och utveckling det enda acceptabla bakomliggande syftet med drogtester. Jag menar att intresset att förhindra narkotikamissbruk hos barn, med de konsekvenser ett sådant bruk har för barnets hälsa och utveckling, uppväger det integritetsintrång som ett drogtest innebär. Jag menar därför att förslaget uppfyller de krav som proportionalitetsprincipen ställer.

Den som har uppfattningen att svensk polis - eller andra myndigheter - gentemot ungdomar främst arbetar repressivt syfte måste belägga detta. Att enskilda poliser begått fel väger inte tillräckligt tungt. Sådana fel skall prövas och eventuellt leda till konsekvenser för poliserna i fråga.

För att minska risken för varje enstaka felaktiga tillämpning menar jag att själva beslutet av drogtesterna ska beslutas av åklagare, inte polisen ensamt.
Per sa…
Liberalism handlar om frihet. Få saker handlar så mycket om ofrihet som narkotikamissbruk. Att bli beroende av narkotika kan beskrivas som ett kemiskt slaveri. Det får att göra sig fri men det är mycket svårt och många misslyckas.

Så gott som alla som fastnar i narkotikaberoende börjar missbruka som tonåringar. Ju tidigare man börjar desto större är risken att man fastnar. Långt ifrån alla gör det men för en betydande andel av de som testar leder testandet till att hela livet påverkas.

Om polisen får rätt att kräva drogtest av ungdomar som ännu inte är straffmyndiga är det naturligtvis en inskränkning i deras personliga integritet. Detta ska dock vägas mot nyttan av att information kommer fram så tidigt som möjligt om att ett missbruk pågår, i syfte att föräldrar och eventuellt socialtjänst kan ta tag i problemet. För min del väger det klart över till fördel för att polisen ska få den möjligheten.

Naturligtvis är det av största vikt att polisen tar sin roll på allra största allvar och inte missbrukar sina befogenheter. Detta gäller för övrigt vid all myndighetsutövning.

Frågan är, menar jag, hur man uppfattar frihetsbegreppet. Är det en privatsak att hålla på med knark eller inte. Bo Svensson, en av ledamöterna i lagrådet, var aktiv i den narkotikapolitiska debatten på 80-talet i egenskap av chef på Brå. Han var då en av de mer framträdande förespråkarna för att riksdagen inte skulle förbjuda narkotikakonsumtion (lagen kom 1988). När man läser lagrådets yttrande känns det som om han idag vill ta revansch för en debatt han förlorade för över 20 år sedan
Jan Rejdnell sa…
Om man ser Lagrådet som en samling personer som ger uttryck för sina åsikter de hade för länge sedan i en debatt måste nog ta sig en funderare på hur vårt system är uppbyggt. Lagrådet har gjort en bedömning baserad på våra lagar ingenting annat. Att därför uttrycka åsikten att deras svar är som ett "stolpskott" eller uttryck för någon slags debattvända är oroande.
Jag är defintivt emot droger och användningen av dem men det betyder inte att samhället får ta sig vilka friheter som helst. Det är INTE preventivt att drogtesta barn. Intrånget i den personliga integriteten är större om det utförs mot barn än vuxna med Johans förslag. Om barnet är en fara för sig själv eller andra finns annan lagstiftning att ta till. Det blir inte bättre med tvingande drogtester.
Barn är barn. Vuxna är vuxna. Var går gränsen för vad samhället får utsätta ett barn för - oavsett om det är vällovliga syften eller ej?
Liberalism är inte att i någon slags vällovliga syfte få utsatta omyndiga individer för tvång. Samhället skall inte ta över vare sig föräldrars ansvar eller oinskränkt göra intrång i den personliga integriteten. Tvång är tvång!
Det finns mycket att säga om dagens polisväsende. Inte är det till alla delar effektivt. Ungdomar som utsätts för brott och hot får liten eller obefintlig hjälp. Få vågar vittna. Många brotts preskiberas och läggs ned. det handlar också om att det finns rötägg inom polisen. Att utan spärrar ge mer makt till polisen att behandla barn som vuxna är fel väg och inte humant.
Chris Arnold sa…
Men vad tusan, menar ni på fullt allvar att för att hjälpa barn med drogproblem så behöver vi mer poliser med fler befogenheter?

Resultatet är inte ett Liberalt samhälle, det blir ett fascistisk samhälle!

Barns eventuella problem skall inte hanteras av polisen, det är ett jobb för socialtjänsten.
På fullt allvar menar i alla fall jag att det är bättre (för rättsäkerheten och integriteten) att det är polisen (i samarbete med vårdnadshavarna) som ges rätten att begära/kräva att enstaka minderåriga drogtestas, än att ge motsvarande makt/rätt/kunskap (och insyn i hela familjens situation) åt t ex skolpersonal eller socialsekreterare.
dopad sa…
En av de saker som kan skada barn mer än droger är hästhoppning, sug på den

Professor on sky news educates newsreader on some drug related facts
http://www.youtube.com/watch?v=P5BrPuv9hWo

Filmen är 4 minuter.

Det värsta man kan göra är att straffa en person som inte begriper varför den straffas, då föds ett hat!
Att inte lita på en person med knepiga grunder har samma effekt.
Jan Rejdnell sa…
Johan har stöd för sin linje i partiet. I det rättspolitiska programmet står det: "33. Kraftfull kamp mot narkotika. Vi vill att polisen ska få drogtesta barn under 15 år och misstänks ha använt narkotika."
40 personer närvarande i lokalen kl. 2 på natten.
Att drogtesta barn under 15 år innebär att man kan drogtesta en sjuåring utan vare sig föräldrar, sociala myndigheters eller någon annans tillstånd.
"På fullt allvar" tänker jag motionera om att detta stryks ur ett liberalt partiprogram. 7-åringar är inga brottslingar. Vi står snart i klass med Turkiska myndigheter som arresterar sjuåringar för att de deltar i demonstrationer.
Unknown sa…
"Det känns världsfrånvänt att ett drogtest av en svensk polis på en misstänkt drogad 14-åring är en för grov kränkning av integriteten"

Om nu visar sig att den misstänkte 14-åringen inte var drogad?. Tror du tonåringen går hem från polisstationen och glad i hågen över att tvingats till stationen och tvingats kissa i andras åsyn? Vad är det om inte en grov kränkning av integriteten? Om det är så att endast den som verkligen har knarkat som skall testas behövs ju inte testen...

Hur gottgör vi den oskyldigt misstänkte? Med en klapp på axeln och en förmaning om att inte göra om det 14-åringen inte gjorde? Vilken tilltro får den tonåringen till polisen i framtiden?
Jag vill understryka att åklagare rimligen skall vara med och fatta beslutet. I alla fall arbetar jag för det. Detta för att minska risken att "att utan spärrar ge mer makt till polisen". Jan. Programmet var utskickat och debatterat månader i förväg. Att rycka lös en åtgärd som drogtester och framställa detta som att detta vore den enda åtgärden är inte helt seriöst. Svensk politik mot droger innehåller ett batteri av åtgärder. I vissa lägen är det dock nödvändigt med tvångsmedel. Jag har aldrig träffat någon missbrukare som känt att polisen eller andra myndigheter var för envisa i sitt arbeta att avbryta drogandet. Tvärtom. De flesta önskar att de avslöjats tidigare och fått snabbare insatser redan i början av sin missbruksresa.
Anonym sa…
Jaha
Folkpartiet "liberalerna" vill som vanligt ha mer kontroll och makt åt myndigheter och mindre frihet och ansvar för individer. Mönstret känns igen. Och alltid för vårt eget bästa. Tack och bock.
Emil sa…
Hej Johan! Jag kan inte beskriva vilka känslor av uppgivenhet jag känner inför ditt utspel om drogtesting av barn. Jag kan egentligen inte själv kalla mig liberal, men är stark anhängare av många liberala idéer (riktiga liberala idéer, alltså!) och beundrar kloka liberaler långt mer än andra politiker.
Att du sen tar skamgreppet att anklaga lagrådsdomare för eventuella privata åsikter de kan tänkas ha, är riktig sandlådenivå! När utlåtandet helt tydligt speglar svensk lag!
De ev. åsikter du tillskriver domarna, är, måste jag upplysa dig om, helt legitima åsikter för vem som helst att ha privat. Avkriminalisering av "narkotika"bruk är helt enkelt en annan strategi än den som råder idag och som du råkar stödja. Det finns oerhört mycket som talar för att din preferens-strategi är den sämsta tänkbara, och jag personligen är övertygad om att den allra bästa strategin är att låta staten reglera alla droger i en legal marknad. Och jag får tycka så privat även om jag skulle vara domare (finns fö. många domare som tycker så!) Men inget av det här hör till saken.
Lagrådets yttrande blev inte som du ville. Så synd för dig! Desto bättre för rättssäkerheten mm.
Men du har indirekt stämplat domare för tilltänkta åsikter (åsikter som man egentligen inte får ha i Sverige, kanske?), trots att beslutet helt grundar sig på svensk lag. Det tycker jag är trist för att komma från en riksdagspolitiker. Sen tycker jag också det är trist att Liberati kallar dig för batong-Jonte, vi människor borde ha mer respekt för varandra än så, även om jag håller med om kritiken mot dina åsikter.
Unknown sa…
Undrar om den oskyldige fjortonåringen känner sig bättre till mods om han vet att en åklagare har godkänt att han tvingas till drogtestning?

Kommer du själv ihåg oförrätter du utsattes för som barn? Jag minns ett par stycken. När jag tänker på dem som vuxen var de sanningen att säga ganska små, men trots det har jag klara minnen av dem.

Vilka ärr skulle inte det grova tvång och misstänkliggörande som ett drogtest innebär lämna?

Återigen, hur gottgör vi den oskyldige fjortonåringen? Ska han vara med och betala för att andra skall bli rehabiliterade?

Ja, jag vet och accepterar att man som vuxen måste göra det, men nu talar vi om barn.
Anonym sa…
Under n... Visa merästan sex år arbetade jag som polis i Stockholm City, de barn som var under 15 år och påträffades så pass berusade eller påverkade av någonting kördes likväl t.ex till ungdomskliniker och där testades ungdomarna i alla fall. Det fanns tillfällen när vi påträffade ungdomar under 15 år som kunde ha spår av nästan dussinet olika drogtyper, jag vet inte om det är personlig integritet att inte kunna lagstifta att testa dessa ungdomar, snarare skulle jag kalla det vansinnigt för deras egen skull och dess fortsatta utveckling in i vuxenvärlden.
Anonym sa…
Liberalt är bra men det f... Visa merår inte bli något man tar till bara för att man inte vill. Precis som Johan säger finns det ett enorm skyddsvärde i att kunna drogtesta ungdomar för deras egeno skull. Droger som finns i dag finns det inget naturligt skydd mot, desto tidigare ungdomar har tillträde till missbruk desto svårare är det att få dem att bryta detta mösnter. Det kan inte vara rimligt att vi ska tillåta att undomar missbrukar oliak sorters droger som vi sedan inte kan hindra dem från att ögra, detta är ett sett att kunna följa upp ungodmar på. Vi hr det senre på olika arbetsplatser för att förhindra olyckro mm det är något som måste vara naturligt led för oss för at försöka bekämpa utbreddningen av missbruk. Vi kan ju ge upp som poliserna i Holland har gjrot, när de träffar på någon som fått för mycket hasch i sig går de och köper lite juice och ger dem, så blir allt bra, kämpa på Johan
Jan Rejdnell sa…
http://blog.janrejdnell.se/2010/03/mera-tvang-for-att-bevara-det-oppna.html
Måste vi skapa mer tvång för att bevara det öppna samhället?
Barnkonventionen tar över mot införandet av tvång mot barn. Läs Folkpartiets beslut vid Landsmötet.
Johan.
En fråga bara: Vill du införa en författningsdomstol i Sverige???

Dvs en domstol som har större självständighet och befogenheter är det tandlösa Lagrådet?

F.ö. kan jag nöja mig med att instämma i Jan Rejdnells kommentarer här.
Med anledning av din kommentar i min blogg vill jag säga följande.
Den argumentation du använder dig av är inte ärlig. Att vara emot integritetskränkande åtgärder i den form som regeringens förslag utgör innebär inte att man är för att barn knarkar. Det borde stå över en etablerad politikers värdighet att använda sig av den typen av argument. Jag är emot USA:s krigföring i Afghanistan. Det innebär inte att jag är för terrorism.
Vid sidan av lagrådets mycket berättigade invändningar mot förslaget så menar jag att det även strider mot FN:s barnkonvention, den konvention som Folkpartiet, om jag förstått det rätt, vill göra till svensk lag. För övrigt hänvisar jag till vad jag tidigare skrivit om Lagrådets yttrande.
http://blogg.aftonbladet.se/21909/2010/03/svensk-myndighetskontroll-lagradet-ger-regeringen-ny-baklaxa
Maria sa…
För att följa med i tiden- som är föränderlig, krävs en kunskap om barn, droger och föräldraskap. Kunskapen är ofta mycket liten hos många beslutsfattare.De som är emot att ställa krav som kan rädda unga människor från ett kemiskt beroende drivs alltför ofta av en idologisk idé att det är den enskilda människans fria val att missbruka.
För bara 10 år sedan var det mer ovanligt att 12-13 åriga barn missbrukade. Välden förändras. Vi lever inte på 70 talet då drogerna var mer isolerade. De barn som drogar kan göra det länge utan att orsaken till deras beteende uppdagas.
Destruktiva symtom visar sig succesivt och det är ofta många turer med problem i skolan, socialtjänst och polis.
Självklart måste samhället agera när misstanke om missbruk finns.
Tidig upptäckt och tidig åtgärd är det som förhindrar ett liv i förnedring. Att ställa krav är också att bry sig. Att bry sig om de som är mest utsatta är socialliberalt. Johan,jag stödjer ditt ställningstagande till fullo.
Unknown sa…
Är det någon mer än jag som tycker att Johans argumentation är mer konservativ än liberal?
Per sa…
Det är intressant att konstatera att ideologiska etiketter verkar ha så stort värde för somliga debattörer. Att klistra etiketten konservativ på motståndaren anses tydligen ha ett värde i sak. Åtminstone uppfattar jag Christers inlägg så.

Det drar sig åt den typ av debatt som vänstern förde på 70-talet när de splittrades i olika grupper som alla stred om vem som stod för den sanna uttolkningen av marxismen. Eller för den delen hur de kristna tidigare splittrades i olika kyrkor som alla var mer renläriga än de andra.

Ideologer är bra, men måste akta sig för att låta dem utvecklas till moderna religioner. Diskussionen om drogtester på icke straffmyndiga ungdomar är en diskussion om frihet. man gör det för lätt för sig om man slår fast att de under 15 aldrig ska drogtestas. Det är just i den åldern vissa – tyvärr – etablerar det beroende som ibland blir ett livslångt kemiskt slaveri.

Observera dessutom att man i juridisk mening är barn ända upp till 18, men straffmyndig från 15. Ska vi ta bort polisens möjlighet att drogtesta de mellan 15 och 18?
Jan Rejdnell sa…
Per sa....
"Observera dessutom att man i juridisk mening är barn ända upp till 18, men straffmyndig från 15. Ska vi ta bort polisens möjlighet att drogtesta de mellan 15 och 18?"
Ja, jag menar det. Problemet med debatten är just avsaknaden av principer. Det skapar osäkerhet och att man behandlar individer olika inför samma lag.
Om drogtester skall göras på barn (dvs under 18 år) skall ALLTID ett juridiskt ombud kontaktas, föräldrar och sociala myndigheter. Läs Barnkonventionen!
Hinner man inte detta (kvällstid. nattetid och helger) måste samhället skapa en lösning /beredskap för detta istället för att behandla dem som rättslösa vuxna. För ett barn har sämre rättigheter i en dylik situation.
Den politik som Ni förespråkas är en "Låt-gå-politik"- de får väl anpassa sig efter vårt system för vuxna...
Donsan sa…
Sedan jag såg Johan Pehrson i en TV sänd debatt om fildelning och upphovsrätt har jag fullständigt tappat förtroende för honom

Alla hans kommentarer i debatten bestod bara av lögner och halvsanningar

En politiker som inte kan skilja på upphovsrätt och äganderätt förtjänar ingen respekt

En politiker som inte förstår skillnaden mellan immateriella - och materiella ting och som dillar om stulna gräsklippare förtjänar ingen respekt

En politiker som inte förstår vad IPRED egentligen går ut på och dillar om att det är den enskilda kulturskaparen som kan ta strid i en rättegång mot en enskild fildelare förtjänar ingen respekt

En politiker som hävdar att IPRED enbart är till för att gå efter dem som "fildelar i massor" förtjänar ingen respekt

Kort sagt - Jag misstror politikern Johan Pehrson - vad än mer han har att förtälja i andra frågor - Har man som politiker redan blivit ertappat med att ljuga folk rakt upp i ansiktet - förtjänar man inte deras förtroende längre

En politiker som Johan Pehrson bör avgå för han förstör trovärdigheten för alla andra - ärliga politiker

Kommer den här kommentaren att publiceras? - Antagligen inte - Lögnare är oftast fega stackare också - därav Alla kommentarer måste godkännas av bloggskribenten. - Men jag hoppas att Johan Pehrson åtminstone läser detta och begrundar
Anonym sa…
Det är nästan så att jag skulle vilja terroristklassa Johan Pehrson. Du är direkt samhällsfarlig och jag hoppas att du kommer att entledigas från ditt arbete i riksdagen efter valet. Du hade antagligen inte haft några problem med att gps-märka alla medborgare i Sverige, "för deras egna bästa". Folkpartiet (f.d) liberalerna har blivit ett riktigt förmyndarparti.
om tar droger är OFTAST INTE ett rop på hjälp. Det är en del i livet att faktiskt ha kul och inte bara sitta hemma och läsa böcker och fantisera om hur det är att umgås med andra människor. Droger finns det många olika typer av och att sätta stämpeln Narkotika säger INGENTING om hur farlig den är eller vilken typ av effekt den har. Att föröka bota missbruk med polisiära insatser har inte funkat under 1900-talet och kommer inte fungera under detta århundrade heller. det enda som fungerar är: information, vård, social trygghet tillsammans med minskat skadligt bruk och missbruk. Vi kan knappast stoltsera över att ha bland den högsta drogdödligheten i EU-15 fastän vi har väldigt få drogbrukare.

Jag ställer upp på att minska skadorna på samhället eftersom det är bieffekterna och inte effekterna som är problematiska vid drogbruk. Det är också av samma anledning jag ställer upp på en legalisering av cannabis då den har lägre beroendepotetial än de flesta andra psykoaktiva drogerna, samtidigt som den ger en mer positivt rus än dem idag legala alternativen. Kaffe som helt saknar åldersgräns orsakar större abstinensbesvär än den illegala cannabisen som i princip helt saknar fysiska abstinenssymptom. Detta är ingenting jag påstår utan det är verifierat i ett flertal peer-reviewrapporter

Om vi vill allvar med en restriktiv drogpolitik måste vi begränsa alkohol och tobak och ersätta dem med säkrare alternativ. tobak har hela 32% chans att skapa beroende mot cannabisens 9% och alkohol 15% enligt:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/19/om-ink-rsportsteorin?page=1

(som länkar vidare till rapporter som jag inte har hunnit läsa i helhet ännu)
Juristen sa…
Johan,genom detta lagförslag och genom din helt ogrundade kritik och ditt tydliga förakt för Lagrådet har du bäddat för att Alliansen skall förlora valet. Dina uttalanden visar tydligt att Alliansen och kanske särskilt Fp föraktar rätten till personlig integritet. Detta står i bjärt kontrast till grundläggande liberala värderingar. Tidigare Fp-väljare måste känna sig vilsna. Själv har jag alltid varit Moderat, men även detta parti har övergivit de grundläggande värderingarna. Så min röst kommer att läggas på ett annat parti.
måns sa…
Per skrev bl a:
"Liberalism handlar om frihet. Få saker handlar så mycket om ofrihet som narkotikamissbruk."

Alltså, vi borde egentligen narkotikaklassa den livsfarliga beroendeframkallande drogen alkohol. Nolltolerans, med fängelse i straffskalan för eget bruk, för vuxna såväl som barn, för beroendesjuka såväl som ansvarsfulla normalkonsumenter.

Få saker handlar så mycket om ofrihet som alkoholmissbruk. Därför kan vi som genuina liberaler genomföra detta i frihetens namn!
Utopia sa…
Liberalismen är det ursprungliga namnet på tanken om individens rättigheter och marknadens frihet. Den klassiska liberalen menar att människor har rätt att tänka, agera och handla fritt så länge hon inte använder tvång mot andra.

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar